אודות

למבקרי האתר:
חלק מן השעורים נכתב על מנת לפרסמם, אך חלק ניכר נכתב כטיוטא לשעור.
אף שאלו טעונים עריכה, הוספה וחסרון,
פרסמתי גם אותם כדי לעזור למי שמחפש בירורים ומקורות בנושאים השונים.
אודה למי שיעיר לי במייל על דברים שאינם כשורה.

בתודה
יואל עמיטל
yoel.amital@gmail.com