פסח

                             שיעורים כתובים נוספים בהמשך הדף

                                 היבטים ביולוגים בהלכות חמץ
                                                 הרב יואל עמיטל וד"ר משה רענן


מצגת השיעור בהמשך הדף 
   

היבטים ביולוגים באיסור חמץ


 

הלכה ומדע בדיני חמץ ומצהשיעורים כתובים:


פסח