רמב"ם


           ספר המצוות                 שבת - רמב"ם                הקדמת הרמב"ם