שיעורי הרב יואל עמיטל

פסח

           
              
        שיעורים כתובים
   

מועדים

 

 

 

   
אורח חיים
 
שיעורי הרב יואל עמיטל

 
   

 

 

תורה ומדינה

         שיעורי שמע
   
הלכה - שיעורי שמע
 
רמב"ן על פרשיות השבוע - שיעורי שמע
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6cG03DUEaGNem12Y3R4ZjdYRlU&usp=sharing
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6cG03DUEaGNVzZWUmxFVlhZTzQ&usp=sharing